ZŁOTA GRUSZKA I ZIELONA GRUSZKA

Złota Gruszka to nagroda dziennikarska Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy w Krakowie. Podobnie Zielona Gruszka lecz jest ona przyznawana dziennikarzom dopiero rozpoczynającym swoją przygodę i pasję z dziennikarstwem. Nagrody Złotej Gruszki i Zielonej Gruszki stanowią formę szczególnego wyróżnienia dziennikarzy prasy, radia i telewizji z terenu Polski południowej przyznawaną corocznie w maju, w rocznicę ukazania się pierwszej polskiej gazety Merkuryusz Polski wydanej w Krakowie. Nagrodę te przyznaje każdorazowo Kapituła Nagrody złożona z poprzednich laureatów Nagrody Złotej Gruszki, oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie za szczególne osiągnięcia dziennikarskie mające walor odkrywczości i świeżości bezkompromisowego spojrzenia na aktualne problemy polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne ujmowane w formie warsztatowo nienagannej. Poprzez tę nagrodę Kapituła chce wyróżnić autorów przedstawiających swoimi publikacjami świadome dążenie do twórczej ingerencji w istniejącą rzeczywistość i chęć do nie konformistycznego oświetlania przedstawionych zjawisk, wydarzeń i procesów społecznych, zachodzących w naszym kraju. Przyznając tę nagrodę Kapituła chce również uwzględnić niezbędną spójność między nagradzanymi publikacjami a postawą etyczno-moralną autora akceptowaną przez nasze środowisko. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku kolegia redakcyjne, organizacje społeczne, bądź sami zainteresowani. Kwalifikacji i opiniowania kandydatów dokonuje komisja powołana doraźnie przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kapituła w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów. Laureat otrzymuje piękną statuetkę odlanej w brązie gruszki z imienną inskrypcją, oraz specjalny dyplom. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się corocznie w maju w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką w zabytkowej i przepieknej Sali Fontany.

ZŁOTA GRUSZKA

Image 02

Dotychczasowi laureaci Nagrody:

Honorowa Złota Gruszka

 1. Ludwik Jerzy Kern (2001)
 2. Olgierd Jędrzejczyk (2010)
 3. Jerzy Pomianowski (2011)
 4. Jerzy Skrobot (2012)
 5. Zbigniew Bajka (2013)
 6. Zbigniew Święch (2014)
 7. Jan Pieszczachowicz (2015)
 8. Mieczysław Czuma (2016)
 9. Andrzej Sikorowski (2017)
 10. Ryszard Józef Niemiec (2018)
 11. Bronisław Cieślak (2019)
 12. Edward Chudziński (2020)
 13. Witold Ślisarski (2021)
 14. Leszek Mazan (2022)
W nawiasie podano datę wręczenia nagrody

Złota Gruszka
 1. Leszek Konarski (1987)
 2. Henryk Cyganik (1990)
 3. Jan Adamczewski (1991)
 4. Zbigniew Bauer (1992)
 5. Ewa Kopcik (1995)
 6. Jerzy Piekarczyk (1996)
 7. Edward Miszczak (1997)
 8. Andrzej Mleczko (1998)
 9. Bruno Miecugow (1999)
 10. Wiesław Kolarz (2000)
 11. Jerzy Pałosz (2001)
 12. Grażyna Starzak (2002)
 13. Marek Bartosik (2003)
 14. Krzysztof Krzyżanowski (2004)
 15. Zbigniew Bartuś (2005)
 16. Andrzej Kozioł (2006)
 17. Marian Nowy (2007)
 18. Grzegorz Miecugow (2008)
 19. ks. Adam Boniecki (2009)
 20. Waclaw Krupinski (2010)
 21. Maria Lisinska Koziol (2011)
 22. Jerzy Jurecki (2012)
 23. Sławomir Mokrzycki (2013)
 24. Tadeusz Kwaśniak (2014)
 25. Jan Zych (2015)
 26. Jan Stępień (2016)
 27. Marek Balawajder (2017)
 28. Wojciech Żurawski (2018)
 29. Grzegorz Kozakiewicz (2019)
 30. Szymon Jadczak (2020)
 31. Witold Bereś (2021)

  W nawiasie podano rok, za który uhonorowano laureata

ZIELONA GRUSZKA

Image 02

Dotychczasowi laureaci Nagrody:

 1. Katarzyna Kobylarczyk (2004)
 2. Wojciech Brzeziński (2005)
 3. Katarzyna Janiszewska (2006)
 4. Marta Paluch (2007)
 5. Tomasz Ponikło (2008)
 6. Dariusz Zalewski (2010)
 7. Magdalena Hejda (2009)
 8. Marcin Ogdowski (2011)
 9. Piotr Rąpalski (2012)
 10. Piotr Tymczak (2013)
 11. Agnieszka Łoś (2014)
 12. Mateusz Kudła (2015)
 13. Agnieszka Molęda Pietras (2016)
 14. Maria Mazurek (2017)
 15. Dawid Serafin (2018)
 16. Janusz Schwertner (2019)
 17. Michał Rodak (2020)
 18. Aneta Regulska (2021)
W nawiasie podano rok, za który uhonorowano laureata

NASI PARTNERZY

Awiteks Cukiernia Zaborowscy
Electric de France
Krakowski Holding Komunalny w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Krakowie Miejskie Przedsiębiorsto Oczyszczania w Krakowie
Alademia Muzyczna w Krakowie